Naše vinársto a vinohrady  sa nachádzajú v južno-s